Harmonik Filtreli Kompanzasyon Sistemleri

Filtreli kompanzasyon sistemi, kompanzasyon sistemini, şebekedeki gerilimindeki bozulmalardan ve harmonik rezonansdan korumak amacıyla kullanılan bir sistemdir. Kompanzasyon sisteminin kondanstörlerinin önlerine yerleştirilecek olan endüktans bobinleri ile sistemin genel rezonans frekansı sorun çıkarmayacak bir noktaya çekilir. Yüksek frekanslar için sistem endüktif davranacağından dolayı şebekedeki gerilim bozulmaları sebebiyle istenmeyen sonuçların doğması engellenmiş olur.

Filtreli kompanzasyon sistemlerinin seçimi için göz önünde bulundurulması gereken bir dizi parametreler bulunmaktadır. Öncelikle yerleştirilecek olan filtrenin frekansı gözönünde bulundurulmalıdır. Piyasada yaygın olarak kullanılan üç değer mevcuttur:

 1. 134 Hz (p=%14): Bu değer eğer sistemde üçüncü harmonik ciddi miktarda mevcutsa kullanılır. Diğer çözümlere göre daha maliyetli bir çözümdür.
 2. 189 Hz (p=%7): Bu değer, sistemi dış etkilere karşı korumak için en uygun değerdir. Eğer sisteminizin içinde harmonik akım üreten cihazlar mevcut değilse veya az miktardaysa tavsiye edilen değer 189Hz'dir.
 3. 210 Hz (p=%5,67): Bu değer, sistemi dış etkilerden korumanın yanısıra, sistemde oluşan harmonik bozulmanın da şebekeyi kirletmesini azaltmak istendiğinde kullanılır. Eğer yük miktarının büyük çoğunluğu harmonik üreten cihazlardan kuruluysa 210Hz kullanmanız tavsiye edilir.

 

Filtreli kompanzasyon sistemlerinin temel amacı kompanzasyon sisteminizi korumaktır. Sistem içindeki harmoniklerin yok edilmesi için farklı çözümler takip edilmelidir.

Surtaş Elektrik Harmonik Filtre Reaktörleri filtreli kompanzasyon ve harmonik filtreleme uygulamalarında kullanılırlar.
Reaktölerin üstün özellikleri aşağıdaki gibidir:

 1. Üç fazlı, demir nüveli ve hava aralıklı tasarım
 2. Elektrolitik bakır sargılı
 3. İstenilen rezonans frekansı için tasarım (210Hz, 189Hz, 134Hz veya istenilen değer)
 4. Aşırı ısınmaya karşı termik çıkışı
 5. 40°C ortam sıcaklığı için tasarım (başka değerler için de üretim yapılabilir)
 6. F sınıfı izolasyon
 7. IP00 koruma indeksi
 8. Vakumda vernik ile sessiz çalışma
 9. ISO9000 standartlarında üretim, CE işareti
 10. EN61558 2-20 standardına uygunluk

HARMONİK FİLTRE SEÇİM TABLOSU

 

400V 50Hz Line Voltage, 210Hz Resonance Frequency (p=%5,67)


Type

L (mH)

I
rms
(A)

I
th
(A)

Size

Weight
(kg)

SRH-5,67/400/6,25

4,9

10,9

11,9

2

6

SRH-5,67/400/7,5

4,08

13,16

14,47

2

7

SRH-5,67/400/12,5

2,45

21,9

24,09

4

9

SRH-5,67/400/25

1,22

43,9

48,3

6

18

SRH-5,67/400/30

1,02

52,6

57,8

7

21

SRH-5,67/400/50

0,61

87,7

96,4

10

31

SRH-5,67/400/60

0,51

105,2

115,7

10

32

SRH-5,67/400/80

0,38

140,4

154,4

13

48

SRH-5,67/400/100

0,31

175,5

193

14

55

 

400V 50Hz Line Voltage, 189Hz Resonance Frequency (p=%7)

Type

L (mH)

I
rms
(A)

I
th
(A)

Size

Weight
(kg)

SRH-7/400/6,25

6,13

10,2

11,2

1

5

SRH-7/400/7,5

5,11

12,25

13,47

1

6

SRH-7/400/12,5

3,07

20,4

22,44

4

9

SRH-7/400/15

2,56

24,5

26,95

5

9,5

SRH-7/400/25

1,53

40,8

44,8

6

16

SRH-7/400/30

1,28

49,02

53,9

6

18

SRH-7/400/50

0,77

81,68

89,8

8

26

SRH-7/400/60

0,64

96,4

106

9

29

SRH-7/400/80

0,48

128,5

141,3

12

39

SRH-7/400/100

0,38

160,7

176.7

13

45

 

 

 

 

 

 


400V 50Hz Line Voltage, 134Hz Resonance Frequency (p=%14)


Type

L (mH)

I
rms
(A)

I
th
(A)

Size

Weight
(kg)

SRH-14/400/6,25

13,3

9,65

10,6

3

9

SRH-14/400/7,5

11,05

11,54

12,7

3

9,5

SRH-14/400/12,5

6,63

19,2

21,1

4

12,5

SRH-14/400/25

3,32

38,5

42,3

8

25

SRH-14/400/30

2,76

46,15

50,7

8

26

SRH-14/400/50

1,66

77

84,7

11

45

SRH-14/400/60

1,38

92,3

101,5

13

48

SRH-14/400/80

1,04

123

135,3

14

57

SRH-14/400/100

0,83

153,8

169.2

15

68


 

HARMONİK FİLTRE BOYUT TABLOSU

Size

Amax

B

C

G

H

1

180

90

160

180

-

2

180

100

160

180

-

3

180

110

160

180

-

4

180

120

160

180

-

5

240

120

210

 240

-

6

240

140

210

         240

   -

7

265

145

250

-

165

8

265

160

250

-

180

9

300

170

260

-

190

10

300

180

260

-

200

11

300

190

260

-

210

12

360

180

310

-

200

13

360

200

310

-

220

14

360

210

310

-

230

15

360

230

310

-

250

* Reaktörlerin tasarımında belirtilen kondansatör değerleri kullanılır. Bunun yerine başka kondansatör değerlerini kullanmak ciddi problemlerle sonuçlanır. İsteğe bağlı olarak özel değerler ve tasarımlar mevcuttur.

 

 

Akım Sınırlama Reaktörleri:

   Akım sınırlama reaktörleri kısa devre akımını  sınrlamak için iletim/dağıtım hatlarına ya da feederlere seri bağlanan reaktörlerdir.

   Akım sınırlama reaktörleri kısa devre akımını sınırlayarak hat üzerindeki ekipmaların korunmasını sağlamak için kullanılırlar. Bu sayede daha küçük kısa devre akımına sahip devre elemanları kullanılarak oluşturulan sistemin ucuza mal edilmesi sağlanır.

   Bu reaktörlerin üzerindeki gerilim düşümü reaktörün empedansına bağlıdır ve genellikle reaktansları düşüktür.

 

Akım sınırlama reaktörlerinin diğer kullanım alanları:
Paralel hatlarda yük paylaşımı esnasında dengeleme reaktörü olarak İki farklı hattın birbirine eklendiği noktada bağlantı reaktörü olarak Kondansatör banklarında akım sınırlama ve damping reaktörü olarak


Damping Reaktör:

   Bu reaktörler kapastör banklarının önüne seri bağlanarak kapastörlerin devreye giriş-çıkış anlarında oluşturduğu aşırı akımları sınırlamakta kullanılır.
Bu reaktörler özellikle düşük empedanslara sahiptirler. Kapasitör banklarının yüksek frekanslarda oluşturduğu kısmi deşarj akımlarına ve kapasitör bankı nominal akımına dayanabilecek şekilde tasarlanırlar.

   Damping reaktörler, şebeke gerilim regülasyonu, transient durumlara karşı kararlılığı ve dağıtım hattının kapasitesinin arttırımına katkı sağladığı gibi, hat kayıplarının azaltılmasını sağlayarak, parasal yönden ekipmanların tasarruflu seçimini sağlar.


 

 

OG Harmonik Filtre Reaktörleri:

    Harmonik filtreler harmonik akımlarının yolu üzerinde oluşturulmuş paralel rezonans devreleridir. Genel olarak kondansatör grupları ile reaktörler seri bağlanarak ayarlı (tuned) ya da ayarsız (detuned) harmonik filtreler oluşturulur. Düşük empedansları sayesinde hem harmonik akımlarını elimine eder, hem de sistemin ihtiyaç duyduğu reaktif gücü sisteme sağlar.

   Çeşitli frekanslarda oluşan özellikle 3. 5. 7. 11. ve 13. harmonik akımaları için ayrı ayrı rezonans devrelerinin kurulması gerekmektedir.

   Hava nüveli reaktörler bağlantı tipine göre tek fazlı ve üç fazlı olabileceği gibi, tek tek yada üst üste konularak monte edilebilir. Üç bobinin üst üste konulmasında dikkat edilecek önemli bir husus fazların birbirleri arasında oluşturacağı endüktansın temel endüktans yanında ihmal edilebilir olmasıdır.

Şönt Reaktörler:
Orta gerilm kabloları ve iletim hatlarının boşta çalışması durumunda iç kapasitansı yüksek kapasitif reaktif enerji oluşmasına neden olur. Sonuç olarak hat sonunda gerilimlerde yükselme ile karşılaşılır. Bu tip hatlara şönt reaktörler takılarak iletim hattında oluşan kapasitif reaktif enerj kompanze edilir ve hat sonu gerilimlernin normale dönmesi sağlanır.

Hava Nüveli Reaktörlerin Özellikleri:

Nominal Gerilim: Nominal Frekans: Tipi:
Bağlantı:
İletken tipi:
Terminaller: Kullanım Yeri:

6,3 – 34,5 kV
50 Hz
Hava Nüveli, Kuru Tip Tek veya üç fazlı
Alüminyum, Bakır (İstenilirse)
Yassı alüminyum
Dahili ve harici ortamlar